เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก

(คปอ.)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ชาวระยองกับ 2 กองทุน จากโรงงานอุตสาหกรรม

โพสต์เมื่อ  31 ม.ค. 51

ปรากฎการณ์ของปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในมาบตาพุด และโรงงานนอกนิคมในจังหวัดระยอง และผลพวงจากการติดตามตรวจสอบร้องเรียน บอกกล่าวปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม อย่างจริงจัง ของนายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จนต้องทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโรงงาน อย่างการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ออกมารับผิดชอบและหาเหตุยุติ เรื่องการร้องเรียน

อ่านต่อ  click  http://www.oknation.net/blog/kanis/2008/01/31/entry-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น